top of page
Dariel_Cristalino9.jpg

הכפלת ההכנסות למטר מרובע

דריאל, מומחים בעיצוב מסחרי ותכנון אסטרטגי

פיתוח פורמט מנצח לרשת חנויות,
בניית אסטרטגיה מנצחת לחללים מסחריים.
ניסיון בעבודה עם רשתות להגדלת הפדיון למטר מרובע.

פרויקטים נבחרים

תהליך העבודה שלנו

01 הכרה והבנת העסק

נלמד להכיר את העסק, לזהות את החוזקות והחולשות, לאתר את הפוטנציאל שטרם מומש.

02 איסוף נתונים

לימוד וניתוח הביצועים הנוכחיים של סביבת המכירה והגדרת יעדים כמותיים להמשך.

03 בניית מודל הצלחה

גיבוש הקונספט העתידי, הדמיות ויצירה משותפת של השלב הבא.

04 הקמה והשקה

ליווי מלא של הפיכת הקונספט לסניף אמיתי ומתפקד.

bottom of page